O Fundacji

 

Fundacja Rozwój dla Przyszłości powstała w 2009 roku. Wychodząc naprzeciw potrzebom i wnioskom społeczności lokalnej Pan Tadeusz Dąbrowa – Wójt Gminy Piekoszów podjął decyzję o powołaniu Niepublicznego Gimnazjum w Brynicy na prawach Szkoły Publicznej. Organem prowadzącym została Fundacja Rozwój dla Przyszłości, której Zarząd stanowią:

  • Prezes Zarządu Fundacji: Halina Sukiennik
  • Wiceprezes Zarządu Fundacji: Izabela Grabowska
  • Skarbnik Zarządu Fundacji: Marta Kwiatkowska

Oto nasza placówka:

 

siedziba fundacji

 

 

Spartanie Dzieciom 
Pobiegnij dla Stasia
Regulamin oraz informacje na stronie http://spartaniedzieciom.pl/

 

stasiu spartanin