Jak pomóc

 

Naszym głównym celem jest zebranie jak największej ilości nakrętek, które potem oddamy do firmy recyklingowej. Ta z kolei wpłaci Fundacji środki finansowe za skup zakrętek, które zostaną przeznaczone na zakup protez dla Stasia Gosa.

 

siedziba fundacji

 

 

Wpłaty również można dokonywać na rachunek
Fundacji Rozwój dla Przyszłości

NR KONTA:
BANK SPÓŁDZIELCZY W KIELCACH O/MIEDZIANA GÓRA.
06 8493 0004 0020 0335 1362 0001

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE
72 8499 0008 0400 9322 2000 0001